Aktuální informace v době Covid-19

06.02.2022

Zrušené opatření s platností od 9.2.2022

Pro strávníky, kteří se stravují na jídelně „na talíř“, je od středy 9. února zrušená povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném covidu-19.

Aktuální hygienická opatření:

Strávníci (cizí strávníci, děti, studenti) mají povinnost v prostorách jídelny nosit respirátory nebo chirurgické roušky, před vstupem do jídelny je nutné použít dezinfekční mýdlo nebo dezinfekci na ruce a dodržovat odstupy 2 metry.

Osoba, které byla nařízena karanténa nebo byla umístěna do izolace, nemůže jít osobně jídlo vyzvednout.

Mimo vyhrazenou dobu výdeje obědů do jídlonosičů nebude strava do přinesených nádob vydávána, viz. níže zveřejněný časový harmonogram výdeje obědů.

________________________________________________________________________________________________________________________________

provoz Dobrovského – z důvodu vysokého počtu onemocnění u zaměstnanců jídelny bude od středy 24.11.2021 v nabídce jídel pouze menu č. 1

Omlouváme se za způsobené komplikace.


Nová opatření platná od pondělí 22.11.2021

Strávníci (veřejnost), kteří se stravují na jídelně, mají povinnost se při vstupu do jídelny prokázat certifikátem o očkování nebo prodělaném onemocnění. Ostatní si budou moci jídlo vyzvednout v jídlonosičích nebo jednorázových krabičkách, které si odnesou s sebou. Negativní PCR test nebo Ag test již nestačí.

Strávníci (cizí strávníci, děti, studenti) mají povinnost v prostorách jídelny nosit respirátory nebo chirurgické roušky, před vstupem do jídelny je nutné použít dezinfekční mýdlo nebo dezinfekci na ruce a dodržovat odstupy 2 metry.

Osoba, které byla nařízena karanténa nebo byla umístěna do izolace, nemůže jít osobně jídlo vyzvednout.

Mimo vyhrazenou dobu výdeje obědů do jídlonosičů nebude strava do přinesených nádob vydávána, viz. níže zveřejněný časový harmonogram výdeje obědů.

Časový harmonogram a doba výdeje se může upravovat podle aktuální situace.


Od 1.11.2021 platí pro veřejnost, která se stravuje na jídelně,  povinnost prokázat při vstupu do jídelny bezinfekčnost na Covid-19.

Strávníci předloží certifikát o očkování nebo potvrzení o prodělaném onemocnění (180 dní) nebo platný negativní test (platnost Ag testu 24 hodin, platnost RT-PCT testu 72 hodin).


Provoz školní jídelny od  1.9.2021

Vzhledem k epidemiologické situaci výskytu onemocnění Covid-19 je stanovený časový harmonogram výdeje obědů:

Jídelna B. Smetany Jídelna Dobrovského Výdejna J.M.Marků
výdej pro veřejnost a do jídlonosičů 10,15 – 10,50 hodin 10,15 -10,45 hodin 10,30 -10,45 hodin
školní stravování 10,55 – 11,10 hodin 10,50 – 11,10 hodin 10,50 – 11,10 hod.
výdej pro veřejnost a do jídlonosičů 11,15 – 11,45 hod. 11,15 – 11,45 hod. 11,15 – 11,45 hod.
školní stravování 11,50 – 12,10 hod. 11,50 – 13,45 hod. 11,50 – 13,45 hod.
výdej pro veřejnost a do jídlonosičů 12,15 – 12,45 hod.
školní stravování 12,50 – 13,45 hod.

Výdejna J. M. Marků je  od 1.9.2021 v provozu.

Veřejnost musí odcházet z jídelny nejpozději v době, která je vymezená pro stravování veřejnosti.

Časový harmonogram a doba výdeje se může upravovat podle aktuální situace.

Mimo vyhrazenou dobu výdeje obědů do jídlonosičů nebude strava do přinesených nádob vydávána.

Strávníci mají povinnost v prostorách jídelny nosit respirátory nebo chirurgické roušky, před vstupem do jídelny je nutné použít dezinfekční mýdlo nebo dezinfekci na ruce a dodržovat odstupy 2 metry.

Osoba, které byla nařízena karanténa nebo byla umístěna do izolace, nemůže jít osobně jídlo vyzvednout.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Provoz školní jídelny od  24.5.2021

Výdej obědů do 13,45 hodin.

Žáci si musí obědy objednávat nejpozději jeden den předem do 13,45 hod. (Na pondělí  je možné objednávat v pátek do 13,45 hod., v sobotu a v neděli nelze objednat oběd na pondělí).

Výdej obědů do jídlonosičů pro veřejnost:

 • jídelna B. Smetany       od 10,15 hod. do 10,30 hod.
 • jídelna Dobrovského    od 10,15 hod. do 10,45 hod.
 • výdejna J. M. Marků       od 10,30 hod. do 10,50 hod.            (výdej pouze do jídlonosičů, nejsou možné jednorázové krabičky)

Večeře:

 • výdej večeří pro veřejnost je stále pozastaven
 • ubytovaní žáci v domově mládeže mají možnost odebírat večeře. Večeře bude připravená v jednorázové plastové krabičce a vydává se společně s obědem. Změna objednávání a odhlašování večeří – večeře bude možné objednávat a odhlašovat nejdéle do 13,45 hodin jeden den předem

Strávníci mají povinnost v prostorách jídelny nosit respirátory, před vstupem do jídelny je nutné použít dezinfekční mýdlo nebo dezinfekci na ruce a dodržovat odstupy 2 metry.

Osoba, které byla nařízena karanténa nebo byla umístěna do izolace, nemůže jít osobně jídlo vyzvednout.

Organizace výdeje:

provozovny                      jídelna B. Smetany         jídelna Dobrovského          výdejna J.M.Marků

výdej do jídlonosičů           10,15 – 10,30                        10,15 – 10,45                       10,30 – 10,50

zaměstnanci                         10,35 – 11,15                                   xxx                                       xxx

výdej pro žáky                      11,00 – 13,45                        10,50 – 13,45                       10,55 – 13,45

výdej pro veřejnost             12,15 – 12,45                                   xxx                                       xxx

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Provoz školní jídelny od 12.4.2021

Žáci při distanční výuce mají možnost konzumovat obědy na jídelně nebo odebírat obědy do přinesených jídlonosičů nebo do jednorázových plastových krabiček po celou dobu provozu jídelny, tj. do 13,00 hod.

Výdej obědů pro veřejnost „na talíř“ je stále pozastaven, obědy budou vydávány do přinesených jídlonosičů nebo do jednorázových plastových krabiček.

V jinou dobu, než je stanovené pro výdej do jídlonosičů, budou obědy vydávány do jednorázových plastových krabiček (příplatek 5,-Kč vč. DPH).

Výdej obědů do jídlonosičů:

 • jídelna B. Smetany       od 10,15 hod. do 10,30 hod.
 • jídelna Dobrovského    od 10,15 hod. do 10,45 hod.
 • výdejna J.M.Marků       od 10,30 hod. do 10,50 hod.            (výdej pouze do jídlonosičů, nejsou možné jednorázové krabičky)

Provoz jídelen a pokladních okének do 13,00 hodin.

Strávníci mají povinnost v prostorách jídelny nosit respirátory, před vstupem do jídelny je nutné použít dezinfekční mýdlo nebo dezinfekci na ruce a dodržovat odstupy 2 metry.

Osoba, které byla nařízena karanténa nebo byla umístěna do izolace, nemůže jít osobně jídlo vyzvednout.

provoz Dobrovského – z důvodu vysokého počtu zaměstnanců v pracovní neschopnosti je v nabídce jídelních lístků pouze menu I.

——————————————————————————————————————————————————————-

Uzavření škol od 1.3.2021

Na základě usnesení vlády ČR se zakazuje osobní přítomnost žáků v mateřských a základních školách, školní jídelna po tuto dobu umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu).

Žáci mají možnost odebírat obědy při distanční výuce, obědy budou vydávány pouze do jídlonosičů.

Vláda ČR zakazuje osobní přítomnost cizích strávníků z doplňkové činnosti ve školní jídelně, od úterý 2.3.2021 je umožněn strávníkům odběr obědů pouze do přinesených jídlonosičů nebo do jednorázových plastových krabiček (příplatek 5,-Kč vč. DPH). Výdej obědů „na talíř“ je od úterý 2.3. pozastaven.

Výdej obědů do jídlonosičů

 • jídelna B. Smetany       od 10,15 hod. do 13,00 hod.
 • jídelna Dobrovského    od 10,15 hod. do 13,00 hod.
 • výdejna J.M.Marků       od 10,30 hod. do 13,00 hod.            (výdej pouze do jídlonosičů, nejsou možné jednorázové krabičky)

Strávníci mají povinnost v prostorách jídelny nosit respirátory, před vstupem do jídelny je nutné použít dezinfekční mýdlo nebo dezinfekci na ruce a dodržovat odstupy 2 metry.

Osoba, které byla nařízena karanténa nebo byla umístěna do izolace, nemůže jít osobně jídlo vyzvednout.

Další aktuální informace budou průběžně zveřejňovány.

————————————————————————————————————————————————————–

Mimořádné opatření od čtvrtka 25.2.2021

Od čtvrtka 25.2.2021 se zakazuje pohyb a pobyt v prostorách školní jídelny bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je:

 • respirátor (bez výdechového ventilu, filtrační účinnost alespoň 95 % dle příslušných norem, např. FFP2/KN 95)
 • nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky (roušky)

Pro žáky platí povinnost používat v prostorách školní jídelny ochranné prostředky:

 • respirátor (bez výdechového ventilu, filtrační účinnost alespoň 95 % dle příslušných norem, např. FFP2/KN 95)
 • nebo zdravotnickou obličejovou masku (roušku)
 • ochranné prostředky si žáci odkládají při samotné konzumaci jídla do vlastního sáčku

Zákaz se nevztahuje na strávníky v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

Před vstupem do jídelen je nutné použít dezinfekční mýdlo nebo dezinfekci na ruce a dodržovat odstupy 2 metry.

—————————————————————————————————————————————————–

Provoz školní jídelny

 • prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků základních škol
 • prezenční výuka žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • distanční výuka pro ostatní žáky

Školní jídelna umožní žákům při povinné distanční výuce odběr obědů v rámci školního stravování, žáci mají nárok na stravování za dotovanou cenu.

Strávníci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s vyjímkou doby konzumace stravy.

Po dobu omezení osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách je zkrácený výdej obědů do 13,00 hodin.

Organizace výdeje obědů:                                     

Jídelna B. Smetany Jídelna Dobrovského Výdejna J.M.Marků
výdej do jídlonosičů 10,15 – 10,30 hodin 10,15 -10,30 hodin 10,30 -10,45 hodin
zaměstnanecké stravování 10,35 – 10,50 hodin 10,35 – 10,50 hodin x
zaměstnanecké stravování  11,15 – 11,45 hodin 11,15 – 11,45 hodin 11,15 – 11,45 hodin
zaměstnanecké stravování 12,15 – 12,45 hodin x x
prezenční výuka dle školního rozvrhu dle školního rozvrhu dle školního rozvrhu
distanční výuka dle školního rozvrhu dle školního rozvrhu dle školního rozvrhu
výdej do 13,00 hod. výdej do 13,00 hod. výdej do 13,00 hod.

Výdej obědů do jídlonosičů bude umožněn pouze ve vymezenou dobu, viz. tabulka organizace výdeje. Pokud strávník přinese jídlonosič v jinou dobu, strava mu bude vydána na talíř a strávník si musí stravu sníst v jídelně nebo si ji osobně přesune z talíře do jídlonosiče.

Večeře:

 • výdej večeří pro veřejnost je v současné době zastaven
 • ubytovaní žáci v domově mládeže mají možnost odebírat večeře. Večeře bude připravená v jednorázové plastové krabičce a vydává se společně s obědem. Změna objednávání a odhlašování večeří – večeře bude možné objednávat a odhlašovat nejdéle do 13,45 hodin jeden den předem

—————————————————————————————————————————————————————————————

Prodloužené vánoční prázdniny od 21.12.2020 – 3.1.2021

Objednané obědy žáků základních a středních škol na dny 21.12. a 22.12.2020 budou hromadně odhlášeny.

Žáci základních škol mají nárok odebírat obědy za dotovanou cenu i v tyto dny. Pokud mají zájem obědy odebírat, je nutné si stravu zpět přihlásit.

Výdej obědů ve dnech 21.12.- 22.12. pouze do 12,30 hodin.

Školní jídelna se uzavírá ve středu 23.12.2020, obnovený výdej obědů od pondělí 4.1.2021

————————————————————————————————————————————————————————————–

Informace k provozu školní jídelny od pondělí 30.11.2020

1.stupeň ZŠ – prezenční výuka

2.stupeň ZŠ – prezenční výuka 9.ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka

Gymnázium – prezenční výuka maturitních ročníků (od 25.11.2020)

Gymnázium – rotační prezenční výuka nižšího gymnázia

SOŠ Lanškroun – prezenční a distanční výuka

Školní jídelna umožní žákům při povinné distanční výuce odběr obědů v rámci školního stravování, žáci mají nárok na stravování za dotovanou cenu.

Strávníci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s vyjímkou doby konzumace stravy.

Večeře:

 • výdej večeří pro veřejnost je v současné době zastaven
 • ubytovaní žáci v domově mládeže mají možnost odebírat večeře. Večeře bude připravená v jednorázové plastové krabičce a vydává se společně s obědem na jídelně B. Smetany. Změna objednávání a odhlašování večeří – večeře bude možné objednávat a odhlašovat nejdéle do 13,45 hodin jeden den předem.

Organizace výdeje obědů:                                     

Jídelna B. Smetany Jídelna Dobrovského Výdejna J.M.Marků
výdej do jídlonosičů 10,15 – 10,30 hodin 10,15 -10,30 hodin 10,30 -10,45 hodin
zaměstnanecké stravování 10,35 – 10,50 hodin 10,35 – 10,50 hodin x
školní stravování 10,55 – 11,10 hodin 10,55- 11,10 hodin 10,50 – 11,10 hodin
zaměstnanecké stravování 11,15 – 11,45 hodin 11,15 – 11,45 hodin 11,15 – 11,45 hodin
školní stravování 11,50 – 12,10 hodin 11,50 – 13,45 hodin 11,50 – 13,45 hodin
zaměstnanecké stravování 12,15 – 12,45 hodin x x
školní stravování 12,50 – 13,45 hodin x x

Časový harmonogram a doba výdeje se může upravovat podle aktuální situace.

Mimo vyhrazenou dobu výdeje obědů do jídlonosičů nebude strava do přinesených nádob vydávána.

Jídelníček e-mailem

Odhlásit se z jídelního lístku

Kontakty

ŠJ MADORET
B.Smetany 493
Lanškroun 563 01

 

465 324 673

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář
 1. CAPTCHA