Omezení provozu Školní jídelny MADORET

S ohledem na aktuální situaci téměř denně aktualizujeme informace o provozu jídelen a jejich omezení. Prosíme, sledujte naše stránky.

 

 

Více informací > Přejít na web >

Ceny

Kalkulace cen jídel podávaných ve Školní jídelně MADORET

Nový ceník s platností od 1.3.2022

Uvedené ceny jsou smluvní, včetně příslušné sazby DPH

               ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

               ROZPIS ÚHRAD
Věkové skupiny Potraviny Věcná režie Osobní režie CELKEM Zřizovatel Stát Strávník
SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA
strávníci 15 a více let 28,00 8,00 18,00 54,00 8,00 18,00 28,00
OBĚDY
strávníci do 6 let 24,00 11,00 24,00 59,00 11,00 24,00 24,00
strávníci  7 – 10 let 30,00 15,00 26,00 71,00 15,00 26,00 30,00
strávníci 11 – 14 let 33,00 16,00 28,00 77,00 16,00 28,00 33,00
strávníci 15 a více let 37,00 17,00 30,00 84,00 17,00 30,00 37,00
I. VEČEŘE
strávníci 15 a více let 32,00 12,00  25,00 69,00 12,00 25,00  32,00
II. VEČEŘE
strávníci 15 a více let 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

               VEŘEJNOST

                 ROZPIS ÚHRAD
Věkové skupiny Potraviny Věcná režie Osobní režie CELKEM Zřizovatel Stát Strávník
SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA
veřejnost 28,00 9,00 18,00 55,00 55,00
OBĚDY
strávníci do 6 let 24,00 13,00 29,00 66,00 66,00
strávníci  7 – 10 let 30,00 16,00 31,00 77,00 77,00
strávníci 11 – 14 let 33,00 17,00 33,00 83,00 83,00
strávníci 15 a více let 37,00 18,00 35,00 90,00 90,00
veřejnost 42,00 18,00 35,00 95,00 95,00
I. VEČEŘE
veřejnost 32,00 13,00 25,00 70,00 70,00

Pro bezhotovostní platby použijte:

číslo účtu: 27–4978430207/0100
variabilni symbol: k identifikaci platby se používá rodné číslo strávníka nebo si strávník zvolí kombinaci 8-10místných čísel
konstantí symbol: 0308
Variabilní symbol strávníka je nutné nahlásit v pokladně.

Zařazování žáků a studentů do věkových kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího roku, dle § 24 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Cena obědů, kterou hradí žáci a studenti, je ve výši finančního normativu pro nákup potravin.

Dokumenty ke stáhnutí

Kalkulace cen jídel

Jídelníček e-mailem

Odhlásit se z jídelního lístku

Kontakty

ŠJ MADORET
B.Smetany 493
Lanškroun 563 01

 

465 324 673

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář
  1. CAPTCHA