Ceny

Kalkulace cen jídel podávaných ve Školní jídelně MADORET

 

Uvedené ceny jsou smluvní, včetně příslušné sazby DPH

               ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

               ROZPIS ÚHRAD
Věkové skupiny Potraviny Věcná režie Osobní režie CELKEM Zřizovatel Stát Strávník
SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA
strávníci 15 a více let 25,00 6,00 15,00 46,00 6,00 15,00 25,00
OBĚDY
strávníci do 6 let 21,00 8,00 21,00 50,00 8,00 21,00 21,00
strávníci  7 – 10 let 27,00 10,50 22,50 60,00 10,50 22,50 27,00
strávníci 11 – 14 let 30,00 11,50 24,50 66,00 11,50 24,50 30,00
strávníci 15 a více let 34,00 12,50 26,50 73,00 12,50 26,50 34,00
I. VEČEŘE
strávníci 15 a více let 29,00  9,00  22,00 60,00 9,00 22,00  29,00
II. VEČEŘE
strávníci 15 a více let 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

               VEŘEJNOST

                 ROZPIS ÚHRAD
Věkové skupiny Potraviny Věcná režie Osobní režie CELKEM Zřizovatel Stát Strávník
SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA
veřejnost 25,00 6,00 15,00 46,00 46,00
OBĚDY
strávníci do 6 let 21,00 8,00 26,00 55,00 55,00
strávníci  7 – 10 let 27,00 10,50 27,50 65,00 65,00
strávníci 11 – 14 let 30,00 11,50 29,50 71,00 71,00
strávníci 15 a více let 34,00 12,50 31,50 78,00 78,00
veřejnost 38,00 12,50 31,50 82,00 82,00
I. VEČEŘE
veřejnost 29,00 9,00 22,00 60,00 60,00

Pro bezhotovostní platby použijte:

číslo účtu: 27–4978430207/0100
variabilni symbol: k identifikaci platby se používá rodné číslo strávníka nebo si strávník zvolí kombinaci 8-10místných čísel
konstantí symbol: 0308
Variabilní symbol strávníka je nutné nahlásit v pokladně.

Zařazování žáků a studentů do věkových kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího roku, dle § 24 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Cena obědů, kterou hradí žáci a studenti, je ve výši finančního normativu pro nákup potravin.

Dokumenty ke stáhnutí

Kalkulace cen jídel

Jídelníček e-mailem

Odhlásit se z jídelního lístku

Kontakty

ŠJ MADORET
B.Smetany 493
Lanškroun 563 01

 

465 324 673

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář
  1. CAPTCHA