Ceny

Kalkulace cen jídel podávaných ve Školní jídelně MADORET

navýšení osobní režie od 1.7.2018.

Uvedené ceny jsou smluvní, včetně příslušné sazby DPH

               ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

               ROZPIS ÚHRAD
Věkové skupiny Potraviny Věcná režie Osobní režie CELKEM Zřizovatel Stát Strávník
SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA
strávníci 15 a více let 23,00 5,00 13,00 41,00 5,00 13,00 23,00
OBĚDY
strávníci do 6 let 19,00 7,00 19,00 45,00 7,00 19,00 19,00
strávníci  7 – 10 let 24,00 9,50 20,50 54,00 9,50 20,50 24,00
strávníci 11 – 14 let 27,00 10,50 22,50 60,00 10,50 22,50 27,00
strávníci 15 a více let 31,00 11,50 24,50 67,00 11,50 24,50 31,00
I. VEČEŘE
strávníci 15 a více let 27,00  8,00  20,00 55,00 8,00 20,00  27,00
II. VEČEŘE
strávníci 15 a více let 17,00  2,00 7,00 26,00  2,00 7,00 17,00

               VEŘEJNOST

                 ROZPIS ÚHRAD
Věkové skupiny Potraviny Věcná režie Osobní režie CELKEM Zřizovatel Stát Strávník
SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA
veřejnost 23,00 5,00 13,00 41,00 41,00
OBĚDY
strávníci do 6 let 19,00 7,00 24,00 50,00 50,00
strávníci  7 – 10 let 24,00 9,50 25,50 59,00 59,00
strávníci 11 – 14 let 27,00 10,50 27,50 65,00 65,00
strávníci 15 a více let 31,00 11,50 29,50 72,00 72,00
veřejnost 34,00 11,50 29,50 75,00 75,00
I. VEČEŘE
veřejnost 27,00 8,00 20,00 55,00 55,00

Pro bezhotovostní platby použijte:

číslo účtu: 27–4978430207/0100
variabilni symbol: k identifikaci platby se používá rodné číslo strávníka nebo si strávník zvolí kombinaci 8-10místných čísel
konstantí symbol: 0308
Variabilní symbol strávníka je nutné nahlásit v pokladně.

Zařazování žáků a studentů do věkových kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího roku, dle § 24 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Cena obědů, kterou hradí žáci a studenti, je ve výši finančního normativu pro nákup potravin.

Dokumenty ke stáhnutí

Kalkulace cen

Jídelníček e-mailem

Odhlásit se z jídelního lístku

Kontakty

ŠJ MADORET
B.Smetany 493
Lanškroun 563 01

 

465 324 673

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář
  1. CAPTCHA