Ceny

Kalkulace cen jídel podávaných ve Školní jídelně MADORET

(od 1. 12. 2017 je navýšená o 1,-Kč potravinová režie a o 3,-Kč mzdová režie).

Uvedené ceny jsou smluvní, včetně příslušné sazby DPH
  ROZPIS ÚHRAD
Věkové skupiny Potraviny Věcná režie Osobní režie CELKEM Zřizovatel Stát Strávník
SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA
strávníci 15 a více let 23,00 5,00 13,00 41,00 5,00 13,00 23,00
OBĚDY
strávníci do 6 let 19,00 7,00 19,00 45,00 7,00 19,00 19,00
strávníci  7 – 10 let 24,00 9,50 20,50 54,00 9,50 20,50 24,00
strávníci 11 – 14 let 27,00 10,50 22,50 60,00 10,50 22,50 27,00
strávníci 15 a více let 31,00 11,50 24,50 67,00 11,50 24,50 31,00
veřejnost 34,00 11,50 24,50 70,00 70,00
VEČEŘE
strávníci 15 a více let 27,00 8,00 20,00 55,00 8,00 20,00 27,00
veřejnost 27,00 8,00 20,00 55,00 55,00
II. VEČEŘE
strávníci 15 a více 17,00 2,00 7,00 26,00 2,00 7,00 17,00

Pro bezhotovostní platby použijte:

číslo účtu: 27–4978430207/0100
variabilni symbol: rodné číslo strávníka
konstantí symbol: 0308
Rodné číslo strávníka je nutné nahlásit v pokladně.

Zařazování žáků a studentů do věkových kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího roku, dle § 24 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Cena obědů, kterou hradí žáci a studenti, je ve výši finančního normativu pro nákup potravin.

Dokumenty ke stáhnutí

Kalkulace cen

Jídelníček e-mailem

Kontakty

ŠJ MADORET
B.Smetany 493
Lanškroun 563 01

 

465 324 673

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář
  1. CAPTCHA