Žáci a studenti

Školní jídelna MADORET je díky výhodné poloze (jídelna v ulici B. Smetany i v ulici Dobrovského se nacházejí hned vedle budovy základní školy) určena především žákům a studentům základních a středních škol. Velkou výhodou je uzpůsobení stravy dětem tak, aby splňovala veškeré požadované normy*.

Jak se přihlásit k odběru jídla?

Do ŠJ MADORET může být přihlášen (zaregistrován) žák či student svým rodičem či zákonným zástupcem. K identifikaci jednotlivých strávníků jsou využívány elektronické čipy, které je možné zakoupit za 100 Kč včetně DPH a které slouží k vyzvednutí stravy, přeobjednání či k odhlášení stravy.

Ztráta čipu nebo ukončení odběru

V případě ztráty, odcizení či znehodnocení čipu si strávník může zapůjčit náhradní kartu pro výdej stravy a neprodleně si zakoupí čip nový. Elektronický čip je možné zpětně odkoupit, ale pouze v případě, že není mechanicky poškozen a také za předpokladu, že se strávník již nebude v této jídelně stravovat.
ŠJ MADORET je plátcem DPH a z každého prodaného čipu odvádí DPH, což v praxi znamená, že při zpětném výkupu čipů od strávníka již není možné DPH uplatnit, a proto jídelna při výkupu čipů vrací částku ve výši 80 Kč.

Objednávání jídel

Objednávání jídel je možné hned několika způsoby – na webových stránkách (Online objednávka), na objednávkových terminálech v provozovnách ŠJ anebo telefonicky (provozovna B.Smetany – 465324673, 739041961; provozovna Dobrovského – 465324232, 603831095).

Pokud byste měli zájem o zasílání jídelníčku na email, využijte prosím formulář, který se nachází ve spodní části této stránky.

Každý návštěvník ŠJ MADORET se zavazuje dodržovat  vnitřní  řád dané provozovny.

Výhody stravování ve školní jídelně

Jak jistě všichni víme, jídlo je pro nás velmi důležité. A pokud máme naše děti naučit, jak se správně stravovat, je potřeba vytvořit jistý režim, na který si dítě zvykne a podle něhož se naučí, kdy a jak se správně stravovat.

Abychom jako rodiče měli jistotu, že se našemu dítěti dostává té správné, pestré a vyvážené stravy, je jistě školní jídelna tím pravým řešením. ŠJ se při plánování a výrobě jídla musí řídit platnými normami a zákony, díky čemuž máme zaručeno, že se dětem dostane té správné výživy plné minerálních látek a vitamínů potřebných ke správnému vývoji dospívajícího organismu.

Pokud bychom chtěli shrnout výhody jídelen do několika stručných a jasných bodů, pak by to byly následující:

  1. Cena
  2. Zdraví
  3. Kvalita
  4. Prevence – zdravé návyky
  5. Kontrola
  6. Dostupnost – bezpečnost

V dnešní době se většina lidí snaží najít takové stravovací zařízení, v němž mají jistotu, že za co nejnižší cenu dostanou kvalitní a zdravě vyváženou stravu. A pokud se jedná o děti, snažíme se najít to nejlepší.

Školní jídelny Madoret zaručují kvalitní stravu vyrobenou z těch nejlepších surovin za poměrně nízké ceny – a pokud se jedná o jídlo pro děti, žáky či studenty, pak je ještě navíc dotováno příspěvkem od státu a zřizovatele. Aktuální částky naleznete na stránce Ceny.

Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk stravy – salát, ovoce či dezert.

Příprava pokrmů

S ohledem na zdraví našich dětí se snažíme také připravovat naše pokrmy. Snažíme se zajistit takové pokrmy, které v rozvrstvení v rámci jednoho měsíce budou obsahovat nejrůznější škálu potřebných potravin – tedy maso, ryby, mléko a mléčné výrobky, brambory, luštěniny, cukry, tuky a v neposlední řadě také čerstvé ovoce a zeleninu. Vždy usilujeme o přípravu pestrého jídelníčku tak, aby se v rámci jednoho měsíce vystřídaly všechny tyto zdraví prospěšné potraviny. Sledujeme plnění doporučených denních dávek výživových norem  (spotřební koš) stanovené vyhláškou o školním stravování a kontrolu dodržování výživových norem provádí Česká školní inspekce a Krajská hygienická stanice.

Kvalitní potraviny jsou základním kamenem pro vytvoření zdravého a chutného jídla. ŠJ musí dodržovat správné technologické postupy (které jsou kontrolovány Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Českou školní inspekcí), jídlo musí být vydáváno bezprostředně po uvaření s ohledem na přísné hygienické normy. Tím je zajištěna nejen kvalita jídla, ale i úroveň stravování.

Výhody kvalitního a pravidelného stravování

Strava ve školní jídelně zajišťuje dospívajícímu organismu pravidelný a odpovídající příjem energie a živin, které jsou pro jeho růst a vývoj velmi důležité. Vyvážená strava spojená s pravidelnou fyzickou aktivitou slouží nejen k udržení dobrého zdravotního stavu, ale také díky nim můžeme předejít mnoha civilizačním chorobám (jako např. nadváha/obezita, podvýživa/bulimie/anorexie, onemocnění srdce a cév, cukrovka, nádorová onemocnění aj.).

V neposlední řadě stojí za povšimnutí fakt, že provozovny B. Smetany i Dobrovského se nachází hned vedle budovy základní školy, výdejna J.M.Marků je dokonce součástí komplexu ZŠ – tudíž je zde výhoda úspory času při přesunu na jiné místo a zároveň zde odpadá nebezpečí úrazu při přecházení ulic.

* školský zákon č. 561/2004 Sb., dále vyhlášku č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhlášku č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky, vyhlášku č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, při činnostech epidemiologicky závažných, zákon č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny ve znění pozdějších předpisů.

Jídelníček e-mailem

Odhlásit se z jídelního lístku

Kontakty

ŠJ MADORET
B.Smetany 493
Lanškroun 563 01

 

465 324 673

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář
  1. CAPTCHA