Firmy a veřejnost

Školní jídelna MADORET je díky svým třem pobočkám v Lanškrouně skvělým řešením, jak zajistit rychlý, ale zároveň kvalitní a zdravý oběd. Všechny pobočky jsou rozmístěny tak, aby si každý mohl najít právě tu, která bude nejblíže jeho zaměstnání či bydliště. Zároveň si můžete být jisti, že dostanete kvalitní jídlo, protože všechna jídla připravovaná ve ŠJ MADORET musí splňovat veškeré požadované normy*.

Jak se přihlásit k odběru jídla?

Do ŠJ MADORET se může přihlásit kdokoliv. K identifikaci jednotlivých strávníků jsou využívány elektronické čipy, které je možné zakoupit za 100 Kč (vč. DPH) a které slouží k vyzvednutí, přeobjednání či k odhlášení stravy.

Ztráta čipu nebo ukončení odběru

V případě ztráty, odcizení či znehodnocení čipu si strávník může zapůjčit náhradní kartu pro výdej stravy a neprodleně si zakoupí čip nový. Elektronický čip je možné zpětně odkoupit, ale pouze v případě, že není mechanicky poškozen a také za předpokladu, že se strávník již nebude v této jídelně stravovat. ŠJ MADORET je plátcem DPH a z každého prodaného čipu odvádí DPH, což v praxi znamená, že při zpětném výkupu čipů od strávníka již není možné DPH uplatnit, a proto jídelna při výkupu čipů vrací částku ve výši 80 Kč.

Objednávání jídel

Objednávání jídel je možné hned několika způsoby – na webových stránkách (Online objednávka), na objednávkových terminálech v provozovnách ŠJ anebo telefonicky (provozovna B. Smetany – 465324673, 739041961; provozovna Dobrovského – 465324232, 603831095).

Pokud byste měli zájem o zasílání jídelníčku na email, využijte prosím formulář, který se nachází ve spodní části této stránky.

Každý návštěvník ŠJ MADORET se zavazuje dodržovat  vnitřní řád dané provozovny.

 

Výhody stravování ve školní jídelně

Jídlo je nedílnou součástí našeho denního režimu a pravidelná strava je pro nás velmi důležitá. Proto je dobré vybírat si taková zařízení, v nichž si můžeme být jisti, že za rozumnou cenu dostaneme vyváženou a zdravou stravu.

Abychom měli jistotu, že se nám dostává té správné, pestré a vyvážené stravy, je jistě školní jídelna tím pravým řešením. ŠJ se při plánování a výrobě jídla musí řídit platnými normami a zákony, díky čemuž máme zaručeno, že se nám dostane té správné výživy plné minerálních látek a vitamínů potřebných ke správnému vývoji organismu.

Pokud bychom chtěli shrnout výhody jídelen do několika stručných a jasných bodů, pak by to byly následující:

  1. Cena
  2. Zdraví
  3. Kvalita
  4. Prevence – zdravé návyky
  5. Kontrola
  6. Dostupnost – bezpečnost

V dnešní době se většina lidí snaží najít takové stravovací zařízení, v němž mají jistotu, že za co nejnižší cenu dostanou kvalitní a zdravě vyváženou stravu.

Školní jídelny Madoret zaručují kvalitní stravu vyrobenou z těch nejlepších surovin za poměrně nízké ceny. Aktuální částky naleznete na stránce Ceny.

Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk stravy – salát, ovoce či dezert.

Příprava pokrmů

Vzhledem k tomu, že se jedná o školní jídelnu, musíme dbát určitých norem, a proto si můžete být jistí, že naše pokrmy jsou vždy připravovány tak, aby vyhovovaly nejen dětem, ale i nám dospělým. Každý jídelníček se snažíme připravovat tak, aby se v něm v rámci jednoho měsíce vystřídaly nejrůznější potraviny – tedy maso, ryby, mléko a mléčné výrobky, brambory, luštěniny, tuky, cukry a v neposlední řadě také čerstvé ovoce a zelenina.  Vždy usilujeme o přípravu pestrého jídelníčku tak, aby se v rámci jednoho měsíce vystřídaly všechny tyto zdraví prospěšné potraviny.  Sledujeme plnění doporučených denních dávek výživových norem (spotřební koš) stanovené vyhláškou o školním stravování a kontrolu dodržování výživových norem provádí Česká školní inspekce a Krajská hygienická stanice.

Kvalitní potraviny jsou základním kamenem pro vytvoření zdravého a chutného jídla. ŠJ musí dodržovat správné technologické postupy (které jsou kontrolovány Státní zemedělskou a potravinářskou inspekcí a Českou školní inspekcí), jídlo musí být vydáváno bezprostředně po uvaření s ohledem na přísné hygienické normy. Tím je zajištěna nejen kvalita jídla, ale i úroveň stravování.

Výhody kvalitního a pravidelného stravování

Strava ve školní jídelně zajišťuje našemu organismu pravidelný a odpovídající příjem energie a živin, které jsou pro jeho růst a vývoj velmi důležité. Vyvážená strava spojená s pravidelnou fyzickou aktivitou slouží nejen k udržení dobrého zdravotního stavu, ale také díky nim můžeme předejít mnoha civilizačním chorobám (jako např. nadváha/obezita, podvýživa/bulimie/anorexie, onemocnění srdce a cév, cukrovka, nádorová onemocnění aj.).

* školský zákon č. 561/2004 Sb., dále vyhlášku č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhlášku č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky, vyhlášku č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, při činnostech epidemiologicky závažných, zákon č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací,  zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny ve znění pozdějších předpisů

Jídelníček e-mailem

Odhlásit se z jídelního lístku

Kontakty

ŠJ MADORET
B.Smetany 493
Lanškroun 563 01

 

465 324 673

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář
  1. CAPTCHA