Rekonstrukce 2015

Po dobu celozávodní dovolené, v období 1. 7. – 24. 7. 2015, probíhaly na jídelně B. Smetany nezávisle na sobě dvě velké rekonstrukce, rekonstrukce sociálního zařízení a celková oprava podlahy kuchyně.

Sociální zařízení v 1. patře využívají strávníci školní jídelny a toalety s umývárnou ve 2. patře používají žáci školní družiny.  Toalety byly původní, budova jídelny se stavěla v letech 1988 – 1991 a v září 1991 se otevřela pro žáky a studenty lanškrounských škol. Na rekonstrukci sociálního zařízení byla vypsána soutěž veřejné zakázky malého rozsahu a na základě hodnocení předložených nabídek byla vybrána firma STAPOS Lanškroun s.r.o. Provoz školní jídelny byl uzavřen už 1. 7. 2015 a hned tentýž den se začaly bourat v 1. patře příčky, staré rozvody vody, elektřiny a topení.  V pondělí 27. 7. 2015 byl provoz jídelny zahájen s menším omezením, v 1. patře probíhaly dokončující práce na obkladech a dlažbě a ve 2. patře začaly práce demontáže příček a rozvodů. Poslední týden v srpnu bylo  předáno 2. patro k používání, aby se stihlo vše uklidit a připravit na nový školní rok.

Děkuji všem, kteří participovali na tomto díle: Městu Lanškroun, které se na celé akci podílelo jako hlavní investor, finančnímu a investičnímu odboru – jmenovitě panu ing. Pražanovi za jeho obětavý a trpělivý přístup, a poděkování rovněž náleží firmě STAPOS Lanškroun s.r.o., která k rekonstrukci přistupovala velmi zodpovědně.

Velké díky patří také našim strávníkům, kteří letos s námi měli hodně trpělivosti a vše ve zdraví přečkali, a děkuji taktéž zaměstnancům jídelny a Základní školy B. Smetany, kteří celé prázdniny stále něco přemývali a leštili. Věřím, že provedená rekonstrukce se pozitivně promítne do dalších let existence jídelny B. Smetany a přispěje ke spokojenosti všech, kteří se jak na provozu, tak na užívání naší jídelny aktivně podílejí.

Pavlína Tovtiková, ředitelka ŠJ

Rekonstrukce sociálního zařízení jídelny B. Smetany

Před rekonstrukcí

CIMG0073CIMG0074CIMG0076

CIMG0078CIMG0079CIMG0177

Po rekonstrukci

CIMG0331CIMG0334CIMG0333

CIMG0339CIMG0337CIMG0338

CIMG0344

 Rekonstrukce podlahy jídelny B. Smetany

V době celozávodní dovolené probíhala oprava podlahy kuchyně, byly položeny nové rozvody vody, elektřiny, plynu, nevyhovující litinové odpady se vyměnily za nerezové podlahové vpustě a původní modrobílá dlažba byla nahrazena bezspárovou podlahou na bázi epoxidových pryskyřic. Epoxidové stěrky pokládala firma REBAL s.r.o., která má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti. V minulosti  školní jídelna s firmou REBAL spolupracovala a epoxidové povrchy podlah se v každodenním provoze osvědčily.

Před rekonstrukcí

CIMG0021CIMG0186CIMG0199CIMG0206CIMG0216CIMG0218CIMG0220CIMG0212

Po rekonstrukci

 

CIMG0231CIMG0227CIMG0233CIMG0234CIMG0236

 

 

 

 

Jídelníček e-mailem

Odhlásit se z jídelního lístku

Kontakty

ŠJ MADORET
B.Smetany 493
Lanškroun 563 01

 

465 324 673

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář
  1. CAPTCHA